Huuled Artistic EcoTools

Müügitingimused

Müügitingimused


1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Make-Up Atelier Paris Estonia veebipoe (edaspidi: veebipood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Make-Up Atelier Paris Estonia veebipoest ostmisel internetiaadressilt www.pood.makeupatelier.ee. Kauba müüja on Atelier OÜ (edaspidi: müüja), aadress A.H.Tammsaare pst 41-M6 Pärnu, registrikood 12785271, tel +372 5553 0884, e-posti aadress eesti@makeupatelier.ee.

1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt müügitingimusi ja müügihindasid muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.pood.makeupatelier.ee. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

1.3. Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub veebipoest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

1.4. Tingimustele lisaks kohaldatakse veebipoest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

 

2. MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

2.1. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva ostusumma tervikuna laekumisest Atelier OÜ arvelduskontole.

2.2. Veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

 

3. TELLIMUSE ESITAMINE

3.1. Tellimusi saab veebipoes esitada kas registreeritud kliendina sisse logides või anonüümse kliendina.

3.2. Klient valib veebipoest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.

3.3. Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha. 3.4. Klient kinnitab tellimuse. Pärast ostukorvi kinnitamist saadab müüja kleindile tellimuse kättesaamise kohta e-kirjaga tellimuse kinnituse.

3.5. Klient tasub kauba eest müüja poolt saadetud tellimuse kinnituse alusel. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.

3.6. Kaupade eest, mida ei õnnestu komplekteerida, maksab Müüja kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul.

 

4. KAUBA HIND

4.1. Kõik veebipoes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad 20%-list käibemaksu.

4.2. MAKE-UP ATELIER PARIS /Estonia/ veebipood jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4.3 MAKE-UP ATELIER PARIS /Estonia/ toetab õppivate ja juba meigikunstnikena tegutsevate tööd pakkudes neile paremaid hindu. Soodustus ei laiene iluteenuste pakkujatele üldiselt, vaid on kasutamiseks meigikunstnikele/grimeerijatele.

KUIDAS PROFESSIONAALIHINDA SAADA?

Registreeru meie e-poes kasutajaks. http://pood.makeupatelier.ee/et/account/register
Saada tõend, et tegutsed meigikunstnikuna. Tõendiks võib olla näiteks link enda ettevõtte kodulehele, näiteid tehtud töödest, avaldatud pressimaterjal oma nimega, meigikunstniku tunnistus, õpilastel tõend koolist vms. Kui sa oled juba "profesionaalina" kasutajaks registreerunud enne jaanuar 2022, siis pead oma kasutaja parooli uuendama siin: https://make-up-atelier.shopz.com/account/password/reset


4.4.Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Klient tasub kauba eest müüja poolt saadetud arve alusel.

 

5. KAUBA KÄTTESAAMINE

5.1. Kaupa saab tellida ATELIER stuudiosse, SmartPOSTi pakiautomaati või Soome SmartPOSTi pakiautomaati. Ostja soovil toimetatakse kaup ka teisi teenusepakkujaid kasutades, kuid selleks sõlmitakse eraldi kokkulepe. Kokkuleppe sõlmimiseks ühendust võtta meiliaadressil eesti@makeupatelier.ee.

5.2. Kauba kättesaamine ATELIER stuudiost.

5.2.1. ATELIER stuudios toimub kauba väljastamine eelneva kokkuleppe alusel.

5.2.2. Väljastamise aeg lepi eelnevalt kokku e-posti aadressil: eesti@makeupatelier.ee või tel. +372 5553 0884.

5.2.3. ATELIER stuudio asukoht: A.H.Tammsaares pst 41-M6, Pärnu II korrus (Tennisehall, Mai tn poolsest uksest sissepääsuga).

5.2.4. Tellitud tooted saab kätte tellimuse numbri esitamisel.

5.2.5. Kohaletoimetamise tasu stuudiosse tellides kaubale ei lisandu. 5.2.6. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse koopia tellimusest/arvest ja selle alusel on kaup kätte saadud.

5.2.7. Juhul, kui klient ei tule kaubale järele 14 kalendripäeva jooksul, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning müüja tagastab kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

5.3. Kauba kättesaamine pakiautomaadist

5.3.1. Postitame kauba esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 5 tööpäeva jooksul peale arve laekumist.

5.3.2. Kauba kohaletoimetamisel kliendi poolt valitud SmartPOSTi pakiautomaati lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu 3,60 €. Soome SmartPOSTi pakiautomaati lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu 13,00 €.

5.3.3. Kauba kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse klienti SMS-teatega, mis sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekoodi.

5.3.4. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.

5.3.5. Juhul, kui klient ei ole hoiutähtaja möödudes pakiautomaadist kaupa vastu võtnud, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning müüja tagastab kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

5.4. Kauba kontroll

5.4.1. Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta klient rikutud pakendi eest.

5.4.2. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada müüjat.

5.4.3. Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

 

6. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

6.1. Müüja kasutab kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt veebipoes esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks.

 

7. KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

7.1. Veebipoest ostetud kaubale kehtivad Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud tagastamise kord. Tagastamise õigus kehtib 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest (pakiautomaati tellitud toodetele alates pakiautomaati saabumise teate kättesaamisest).

7.2. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil eesti@makeupatelier.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, tagastatava too(de)te nime ja tootekoodi ning arve või tellimuse numbrit.

7.3. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.

7.4.Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient, va. juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellimusele või praakkaup.

7.5. Kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada(tooted mille kasutamist või mittekasutamist ei ole võimalik kontrollida. Näiteks avatud pakendiga kosmeetika, tooted mille säilivusajad on suhteliselt lühikesed ja sõltuvad otseselt toote avamisajast) 14-päevane taganemisõigus ei kehti.

7.6. Kaubad saab tagastada ATELIER stuudiosse või SmartPOSTi pakiautomaadi kaudu ((kasutades sama uksekoodi, mis paki kättesaamisel).

7.7. Tagastatud kauba eest tagastab MAKE-UP ATELIER PARIS /Estonia/ kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

Rikutud või kahjustanud tooteid tagastada ei ole võimalik.

 

8. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

8.1.Võimalike pretensioonide korral, palume saata e-mail aadressile eesti@makeupatelier.ee Saadetud kirjas palume kirjeldada võimalikult täpselt milles pretensioon seisneb. Pretensiooni esitajaga võetakse ühendust 5 tööpäeva jooksul.

8.2. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

8.3. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

8.4. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Pärnu Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

 

9. MUUD TINGIMUSED JA TEAVE:

9.1. Toodete juures olevad pildid on illustratiivse tähendusega. Sõltuvalt kuvari toonidest ja eredusest, võivad veebipoes kuvatavad kosmeetikatoodete toonid erineda reaalsetest toonidest.